Referater

Generalforsamling, Kreds 76 Bramming, afholdt lørdag 15. maj 2021.

Valg af dirigent: Bent Bechmann.

Bent Bechmann bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

Formandens beretning: Covid 19 har sat begrænsninger for nærmest alt, der er problemer med at finde sporarealer, men der arbejdes på sagen. Der har i perioden været kasserer skifte, men nu er der styr på det. Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede formand Preben Thomassen for der store arbejde han gør med at holde vores klubhus og bane.

Kredskasserens beretning: Spørgsmål om gæstetræning. Man laver et punkt i regnskabet som hedder ”Gæstetræning”.  Enstemmigt godkendt med klapsalve.

Ingen indkomne forslag.

Valg af stemmetællere: Heidi Mølsted Grøn og Karin Simonsen.

Valg af ny kredsformand: Preben Thomassen.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen: 1. Suppleant: Britha Dinesen. 2. Suppleant: Heidi Mølsted Grøn.

Valg af revisor: Torkild Schøtz. Revisorsuppleant: Karin Simonsen.

Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet: Steen Aldenborg og Preben Thomassen (afhængig af hvor mange der må sendes).

Dirigenten lukkede generalforsamlingen.