ARK

ARK (Avlsrådets kontaktperson) Schæferhundeklubben for Danmark har et folkevalgt avlsråd som har ansvar for avlsarbejdet. I kredsen er udpeget en ARK som sammen med avlsvejlederen avlsrådets repræsentant i det daglige arbejde i kredssammenhæng, samtidig med at han/hun er bindeleddet til medlemmerne i forbindelse med spørgsmål af avls- og udstillingsmæssig karakter. ARK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, både i forbindelse med arrangementer, men lige så vigtigt i det daglige, ved f.eks. at være træner på hvalpeholdet, vejlede kredsens medlemmer, forestå udstillings – og kåringsforberedelse herunder ringtræning, vejledning om fodring, pleje af hundene, konditionstræning. mm.